Sunday, November 7, 2010

IKLAN KEBESARAN ISLAM PADA BAS DI CHICAGO MEMBERI KESANPertubuhan Gain Peace Amerika Syarikat, melakukan kerja kerja dakwah nya secara aktiv. Pihak pertubuhan itu berdakwah di Chicago dengan cara kempen nya dengan mengiklankan kebesaran Islam di dinding dinding bas yang beroperasi di Bandar itu. 
 
www.sentiasa.blogspot.com

No comments:

Post a Comment